Grupul de dezvoltare de abilitati emotionale si sociale

Grupul de dezvoltare de abilitati emotionale si sociale

Dragi părinţi,
Scopul materialului prezent este de a vă oferi câteva informaţii cu privire la scopul grupului de dezvoltare de abilităţi emoţionale şi sociale, precum şi date cu privire la modalitatea de desfăşurare a acestuia în cadrul centrului nostru. Experienţele şi relaţiile pe care le stabilesc zilnic copiii dvs. constituie contexte de învăţare şi exersare a unor abilităţi importante pentru dezvoltarea lor ulterioară. Abilitatea de a stabili şi menţine relaţii cu cei din jur constituie un predictor important pentru adaptarea lor la grădiniţă şi mai târziu la cerinţele şcolii. În acest sens, recunoaşterea propriilor emoţii şi a celorlalţi, complianţa la reguli, tolerarea frustrării, exprimarea unei cereri, aşteptarea rândului etc. constituie abilităţi socio-emoţionale importante pentru copii la această vârstă.

Un copil ale cărui abilităţi socio-emoţionale sunt insuficient dezvoltate ar putea întâmpina dificultăţi cu:
• Aşteptarea rândului într-o conversaţie sau joc;
• Respectarea regulilor unui grup;
• Interpretarea corectă a contextelor sociale;
• Gestionarea furiei sau fricii;
• Stabilirea unor relaţii de prietenie.

Abilităţile socio-emoţionale constituie un factor important pentru stabilirea unor relatii sociale pozitive, dar ele influenţează totodata dezvoltarea cognitivă a copiilor, pregătirea şi adaptarea lor la mediul şi la cerinţele şcolare. Un copil a cărui abilităţi socio-emoţioanle sunt dezvoltate va participa mai activ la sarcinile de învăţare în clasă, va fi mai încrezător în forţele proprii şi îşi va putea mobiliza resursele personale în mod corespunzător pentru a răspunde la cerinţele educaţionale.

Ce ne propunem?

Participarea la grupul de abilităti emotionale si sociale ii ajuta pe copii să-si dezvolte abilităţile integrare socială, prin învăţarea unor modalităţi de gestionare eficientă a emoţiilor problematice (ex. furie, frică sau tristeţe) şi exersarea unor modalităţi de relaţionare pozitivă cu ceilalţi.

Programul nostru vizează următoarele abilităţi socio-emoţionale:
1. Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor
2. Înţelegerea emoţiilor
3. Reglarea emoţiilor
4. Complianţa la reguli
5. Cooperare în grup

Beneficii

În grup copiii:
• Sunt ajutaţi să iși exprime trăirile și emoțiile;
• Sunt ajutaţi să manifeste atitudini de respect şi încredere în ceilalţi;
• Sunt sprijiniţi să dezvolte abilităţi de cooperare şi întrajutorare, învaţă cum să fie buni prieteni;
• Sunt sprijiniţi să-şi identifice propriile emoţii şi ale altora, şi să le exprime într-o manieră non-distructivă pentru sine sau ceilalţi;
• Sunt încurajaţi de a lua decizii şi de a rezolva problema într-o manieră non-violentă;
• Sunt ajutaţi să rezolve eficient un conflict şi să lucreze în echipă;
• Sunt încurajaţi să exerseze şi să aplice abilităţi de comunicare şi colaborare.

Cui se adreseaza?
Copii cu vârste curprinse între 3-6 ani.

Durata
Programul presupune un număr de 10 şedinţe, frecvenţa fiind de câte o şedinţă pe saptămână. O şedinţă durează 60 de minute.

Recomandari pentru acasa?
La sfârşitul fiecărei întâlniri veţi primi o fişă cu sugestii cu privire la modul în care puteţi sprijini dezvoltarea abilităţilor parcurse în cadrul programului acasa.